Apie mus

Šiandien Lietuva bei kitos regiono valstybės, kurdamos  modernias pilietines visuomenes, sugrįžta į pasaulio tautų šeimą. Tačiau naujos visuomenės negali nusigręžti ir pamiršti ne taip seniai čia klestėjusios žydų kultūros. Todėl žydų istorijos bei kultūros studijos, žydų paveldo tyrimas bei fiksavimas, žinių apie žydus ir jų kultūrą skleidimas yra svarbi pilietinės visuomenės kūrimo užduotis.

Šiems tikslams įgyvendinti 2004 m. liepos 2 dieną buvo įsteigtas Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. Jo steigėjais yra Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas bei Lietuvos istorijos institutas.

it-crowd 2011