Parodos Lietuvos muziejuose

9Sau2012

 

 

2011 m. Centras, dalyvaudamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje „Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų“ minėjimui parengė ir vykdė projektą „Edukacinės parodos Lietuvos žydų istorijos ir kultūros tema krašto muziejuose“, kurio metu finansuotas tokių parodų parengimas ir integravimas į jau esančias nuolatines krašto muziejų ekspozicijas. Po produktyvaus muziejų įsitraukimo, antroje metų pusėje buvo atidarytos parodos ir parengta smulki edukacinė medžiaga (lankstinukai, atvirukai ir pan.).  

 

Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus „Alka“ (internetinė prieiga: zam.mch.mii.lt) parengė išsamią ekspoziciją „Gyvenimo ir mirties keliu“, kurioje pristatyti tiek žydų bendruomenės gyvenimo regione pagrindiniai aspektai, tiek išskirtinės, dėmesį patraukiančios kasdienio gyvenimo detalės. Dvikalbė (lietuvių ir anglų) ekspozicija pristatyta Holokausto minėjimo dieną, 2011 m. rugsėjo 23 d. Parodos atidarymas sulaukė gausaus telšiškių susidomėjimo bei nuskambėjo per visą Lietuvą LTV „Panoramos“ metu. Dalyvaudami šiame projekte interaktyvią ir modernią parodą surengė Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai (internetinė prieiga: www.ausrosmuziejus.lt/). Ekspozicija atidaryta muziejui priklausančioje Ch. Frenkelio viloje, 2011 m. gruodžio 1 d. Jos esmė – Šiaulių didžiosios choralinės sinagogos „Baltoji gulbė“  meno kūrinio-maketo įterpimas į bendrą Šiaulių senamiesčio maketo parodą. Šis projektas patrauklus tiek vizualiai, tiek žavi jo intelektualinė prieiga, muziejaus darbuotojų atliktas kruopštus tyrimas archyvuose rengiant medžiagą kuo tikslesniam maketui. Šiaurės Lietuvos muziejai itin pasižymėjo aktyvumu projekte. Kitas jų -  Rokiškio muziejus (internetinė prieiga: www.muziejusrokiskyje.lt/lt/page/11), įsikūręs didingame Tyzenhauzų dvare surengė virtualią parodą apie žydų bendruomenę Rokiškyje. Virtualiame terminale gausu vaizdinės (fotografijos, skelbimai, piešiniai, žemėlapiai) ir audio-video medžiagos (žmonių prisiminimai, filmo „Jie gyveno Rokiškyje“ fragmentai), didelis dėmesys skiriamas Holokausto atminimui. Šios ekspozicijos sėkmingai papildė jau esamas nuolatines muziejų ekspozicijas, o Centras su muziejais užmezgė glaudų dalykinį bendradarbiavimą, kuris, tikimasi, bus stimulas muziejų aktyviam dalyvavimui ir būsimuose projektuose žydų kultūros, istorijos ir paveldo tematika.

 

it-crowd 2011