Projektas "Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu"

9Rug2013

Kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu nuo 2013 m.  gegužės 1 d. pradėtas daugiametis tarptautinis akademinių tyrimų projektas „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  žydų surašymų pavyzdžiu“. Jo metu be išsamaus demografinio – socialinio žydų bendruomenės tyrimo planuojama įgyvendinti ir daugiau veiklų – studentams ir dėstytojams surengti seminarus "Rytų Europos žydų socialinės istorijos aspektai“ ir "Istorinė demografija, jos metodai ir atsiveriančios praeities visuomenės supratimo galimybės“ (kvietimai į seminarus bus skelbiami ir šiame internetiniame puslapyje, sekite naujienas), tokiu būdu sudarant sąlygas plėtoti istorinės demografijos tyrimus bei jų metodų taikymą.

Projekto trukmė: 2013 m. gegužės 2d. – 2015 m. birželio 30 d.

Projektą remia: Lietuvos mokslų taryba - Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonė VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

Projekto vadovė: dr. Jurgita Verbickienė, VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos centras (direktorė), VU Istorijos fakultetas (docentė)

Projekto administratorė: Tatjana Griniūvienė, VU Kultūrinių bendrijų studijų centras ([email protected])

 

 

it-crowd 2011